ViestintäsuunnitelmaYsikaks Nivala Ry viestintäsuunnitelma sisältää seuran viestintää ohjaavia asioita. Viestintäsuunnitelman tavoitteet on lueteltu seuraavassa luvussa. Haluamme vahvistaa viestintäsuunnitelmalla seuran näkyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja helpottaa viestintää seuran sisällä. Seuran tärkeitä arvoja identiteetin kannalta ovat yhteisöllisyys, intohimo, kunnioitus ja rohkeus.Viestinnän tavoite  • Vahvistaa seuran brändiä ja identiteettiä.
  • Vahvistaa positiivista kuvaa ja ilmapiiriä.
  • Tuoda yhteenkuuluvuuden tunnetta seuraan.
  • Viestinnän kautta johtaa seuratoimijoita ja pitää seuratoimijat ajantasalla.

SanomaOlemme avoin ja reilu yhteisö, joka kunnioittaa kaikkia yksilöitä kentällä ja sen ulkopuolella.Tarjoamme pelaajille, seuratoimijoille ja vanhemmille positiivisia kokemuksia jalkapallon parissa.Yhdessä olemme enemmän #yhdessäysikaks

Kohderyhmät  • Viestinnän kohderyhmänä ovat pelaajat, vanhemmat, seuratoimijat ja muut ihmiset seuran ulkopuolella.Keinot ja kanavatSeura haluaa lisätä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja kaupungin yleiskuvassa. Joukkueita kannustetaan julkaisemaan sosiaaliseen mediaan joukkuekohtaisia julkaisuja 2-4julkaisua kuukaudessa. Kannustetaan joukkueita tekemään kirjoituksia paikallislehteen ja kotisivuille omista turnauskokemuksistaan ja tapahtumistaan.Seura on ottanut käyttöönsä Jopoxin kotisivualustan. Kannustetaan joukkueita tekemään raportteja ja kirjoituksia omista peleistään sekä erilaisista tapahtumista.Seuran sisäisessä viestinnässä tärkein työkalu on Jopox, jonka kautta voimme saavuttaa halutut kohderyhmät nopeasti. Seurassa toimii myös erilliset Whatsapp ryhmät joukkueenjohtajille ja valmentajille. Näiden lisäksi seuralla on käytössä facebookissa seuratoimijat ryhmä.Tärkeänä kanavana seuran tiedotuksessa toimivat vuosittain järjestettävät erilliset valmentajien ja joukkueenjohtajien palaverit. Seuran kotisivut

Seuran sisäisen viestinnän periaatteetSeuran sisäisessä viestinnässä pääasiallinen kanava tiedottamiseen on jopox, joka toimii myös kriisiviestinnän alustana seuratoimijoille. Tärkeät asiat ja tapahtumat seurassa tiedotetaan jopoxin viestikeskuksen kautta halutulle kohderyhmälle.Seuratoimijoille viestinnän mahdollisuuksia ovat toimihenkilöpalaverit, whatsapp ryhmien kautta viestiminen sekä suora yhteydenotto seuran hallitukseen, valmennusvastaavaan, olosuhdevastaavaan tai joukkuekoordinaattoriin. Vastuutoimijat käydään läpi vuosittaisessa seuratoimijoiden palaverissa.2022 vuoden aikana seuran kotisivuille lisätään vastuuhenkilöiden toimenkuvaukset helpottamaan ja kohdentamaan viestintää asiasta vastaaville henkiklöille.ArviointiViestinnän onnistumista mitataan seuraavilla asioilla.

  • Sosiaalisen median viestintää arvioidaan julkaisujen ja julkaisuihin sitoutumisen määränä.
  • Vuosittaisten julkaisujen määrä paikallislehdessä.
  • Sisäisen viestinnän arviointina palaute seuratoimijoilta.

Ysikaks Nivala ry

fc92nivala@gmail.com

DEN-areena Kydöntie 5, 85500 Nivala

Vastaanotamme e-laskuja

Verkkolaskuosoite 003709416029

Välittäjätunnus OKOYFIHH